Madde 1. Taraflar

Satıcı:

bosforad.com – Kenan Dursun
Adres: Acıbadem Mh. Semt Asafbey Sk. Hilal Apt. 5/8 Kadıköy/İstanbul
Telefon: 0850 885 25 96
E-Posta adresi: info@bosforad.com
Vergi Dairesi: Kadıköy V.D.
Vergi Numarası: 3180303589

Tüketici:

Ad: [customer-name]
Adres: [customer-address]
Telefon: [customer-phone]
E-Posta adresi: [customer-mail]

Madde 2. Konu

İşbu sözleşme, bosforad.com internet sitesinden aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. BOSFORAD tarafından, Kullanıcı tarafından abonelik kayıt sırasında talep edilen paket kapsamında, KULLANICI’nın BOSFORAD ye bildirdiği sosyal medya hesaplarında veya sosyal medya hesapları oluşturulmamış ise bu hesaplar oluşturularak, görsel ve içerikleri hazırlanacaktır. Şirketin ürünleri, hizmetleri, kampanyaları vb hakkında hazırlanan görsel ve içerikler KULLANICI’nın mail yoluyla onayına sunacak veya işbu Sözleşmeye uygun KULLANICI onaylarının alınması akabinde içerikler pakette yer alan sosyal medya hesaplarında yayına alınacaktır. Bu hizmetin dışında zaman ve sıklığı tamamen BOSFORAD’in takdirinde olacak şekilde KULLANICI’NIN sosyal medyada görünürlüğünü arttırmak adına sosyal medya paylaşımları gerekirse KULLANICI’nın onayı alındıktan sonra BOSFORAD tarafından yapılabilecektir.

KULLANICI tanımlanan işin yapılması için gereken her türlü bilgi ve belgeyi BOSFORAD ’e verecektir.
3.2. KULLANICI, seçtiği paket kapsamında yukarıda sayılan hizmet bedelini BOSFORAD ’e tam ve eksiksiz olarak ödemeyi kabul etmektedir. Ödemeler KULLANICI’nın bilgilerini verdiği kredi kartı ile yapılacaktır. Faturalama ise KULLANICI tarafından abonelik kayıt sırasında verdiği fatura bilgilerine göre yapılacaktır. Kredi kartı ödemeleri 3-D Security istemine göre yapılır ve ödeme onaylarının alınması tamamıyla KULLANICI’nın sorumluğundadır. KULLANICI ne sebeple olursa olsun BOSFORAD’den herhangi bir ad altında daha sonra iade talebinde bulunamaz. KULLLANICI tarafından sözleşme bedelinin tahsilinin herhangi bir sebeple engellenmesi halinde ilgili bedel kadar cezai şart kusur şartı aranmaksızın ifaya veya feshe ek olarak BOSFORAD’e ödenir.

3.3. KULLANICI, BOSFORAD tarafından kendisine tanınan ücretsiz deneme süresinin sona ermesini takiben ilgili ücretleri ödememesi halinde bu hizmetlerden faydalanamayacağını kabul eder.

3.4. KULLANICI onayladığı ödemeyi haklı bir nedene dayanmadan bankadan iptal ettir ise, BOSFORAD İŞLER hizmet faaliyetini bildirimsiz durdurabilecektir.

3.5. Yukarıdaki sosyal medya mecraları hariç başka mecralarda da görsel ve içeriklerinin hazırlanmasını, yeni hesapların yönetilmesini istenirse, seçilen paket fiyatları uygulanmıyorsa, bu hizmete dair ek ücret Taraflarca ortaklaşa belirlenir.

3.6. Sözleşmede seçilen paket süresinin sona ermesine rağmen, KULLANICI işbu Sözleşme uyarınca aboneliği iptal ettirmediği sürece, iş kapsamının aynı kalması halinde o tarihte geçerli olan aylık paket fiyatları uygulanacaktır. KULLANICI aboneliğini iptal ettirmediği sürece aylık ücret karşılığı hizmetler verilmeye devam edecektir. KULLANICI’nın iptal hakkını seçilen paket uyarınca hazırlanan içerikler onay için sunulduktan sonra kullanması halinde, BOSFORAD aylık paket ücretine hak kazanır ve KULLANICI’ya ücret iadesi yapılmaz.
3.7. KULLANICI BOSFORAD tarafından oluşturulan Sisteme (veya “Platform”) üye/abone olurken verdiği tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle veya 3.kişi ve şahısların KULLANICI’ya ulaşamaması halinde BOSFORAD’in hukuki (zarar veya her türlü tazminat) ve cezai olarak sorumlu olmayacaktır.

3.8. ŞİRKET sosyal medya hesaplarının bağlı olduğu mail adresi ile sosyal medya şifrelerini BOSFORAD ’e mail yoluyla bildirecektir. BOSFORAD kendisi ile paylaşılan bilgileri çalışanları dışında 3.kişilerle paylaşmayacağını, değiştirilmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. İlgili hesap ve şifrelerinde değişiklik yapılması, mail ve sosyal medya hesapların hacklenmesi gibi durumlarda KULLANICI ilgili bildirimleri gecikmeksizin BOSFORAD ’e bildirecektir. KULLANICI, şifrelerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, Çalışanlar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda ve bu madde kapsamında meydana gelen zararlardan BOSFORAD ’in sorumlu olmayacağını şimdiden kabul eder. Şirket, Platform’a ve sosyal medya hesaplarına erişimine izin verdiği Şirket görevlilerinin faaliyetlerinden bizzat münhasıran sorumludur. KULLANICI tarafından hazırlanan içerik ve görseller veya KULLANICI tarafından sözleşme uyarınca onaylanan tüm içerik ve görsellerden tamamen sosyal medya hesaplarının sahibi olan KULLANICI sorumludur.

3.9. İşbu Sözleşmenin onayı ve ödemenin yapılmasının akabinde; BOSFORAD 1 (Bir) işgünü içinde “Bilgi Talep Formunu” KULLANICI’ya iletir. KULLANICI 1 (Bir) işgünü içinde kendisine ulaştırılan Formdaki gereken tüm bilgi ve belgeleri BOSFORAD’e iletmeyi kabul eder. KULLANICI’ın Formu eksiksiz ve tam olarak BOSFORAD’e iletmesini takiben 2 (İki) işgünü içinde BOSFORAD tarafından ayın içerikleri Türkçe dilinde hazırlanır. Hazırlanan içerik ve görseller KULLANICI’nın abonelik kayıt sırasında verdiği e-mail adresine onay için sunulur. Bu sözleşme ile KULLANICI’nın tayin ettiği yetkiliden mail yoluyla yazılı onay alınır. E-posta ile yapılan yazışmalar, şirketi temsile yetkili kişilerin izinleri E-posta yoluyla olsa da yazılı olarak kabul edilir. Onaya sunulan içerik ve görseller hakkında revizyon talebi varsa KULLANICI en geç 2 iş günü içinde revizyon talebini BOSFORAD ’e mail yoluyla iletir veya mail yoluyla görselleri onaylar. Revizyon talebi varsa revize edilen içerik ve görseller en geç 2 işgünü içinde son kez onaya sunulur. KULLANICI’nın revizyon talebi olmamış veya sunumdan itibaren 5 işgünü geçmiş, KULLANICI sessiz kalmış ise görsel ve içerikleri KULLANICI’nın onayladığı kabul edilir ve ilgili görseller en geç 7 işgünü içinde yayına alınır. Aylık abonelik hizmet süresinin hesabında, Bilgi Talep Formunun gönderilmesi gibi içeriklerin hazırlık ve onay aşamaları dahil edilir.

3.10. BOSFORAD yalnızca KULLANICI’nın sosyal medya hesaplarını işbu Sözleşme kapsamında yönetmekte olup, KULLANICI bu hesaplar için oluşturulan belgelerin veya bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, belge, bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmadığını, mevzuatı ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Sosyal medya hesaplarının işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle BOSFORAD tarafından tek taraflı olarak kısmen veya tamamen faaliyeti, yayını ve/veya Sözleşmeyi herhangi bir tazminat sorumluluğu olmadan bildirimde bulunarak askıya alınabilecek ve hizmeti durdurabilecektir.

3.11. BOSFORAD tarafından KULLANICI’nın sosyal medya hesaplarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde sosyal medya hesaplarına erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, erişilen tarih ve saat, bu mecralarda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve bu mecralara doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. KULLANICI, ismi ve logosunun BOSFORAD ve bosforad.com web sitesinde ve portföyünde gösterilmesine muvafakat etmektedir.
3.12. KULLANICI’ya hizmetle ilgili destek@bosforad.com adresinden destek hizmeti sunulacaktır.

3.12. BOSFORAD, KULLANICI’nın bilgilerinin kamu makamlarınca talep edilmesi ve yasal zorunluluk karşısında ilgili mercilerle paylaşabilir.

3.13. İşbu Sözleşmeye konu sosyal medya hesaplarının kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk KULLANICI’ ya aittir. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile KULLANICI ve KULLANICI’nın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte BOSFORAD ’e ödenir.

3.14. İşbuSözleşme kapsamında KULLANICI nezdinde doğabilecek her türlü zarar ve tazminattan BOSFORAD’in sorumluluğu her halükarda satın alınan paket için belirlenen aylık ücretle sınırlı olacaktır.

3.15. KULLANICI, çalışmaları başlatılmış ilgili ayın bedelini ödemek kaydı ile önceden BOSFORAD ’e mail yoluyla yapacağı bildirimle Sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir.

Madde 4. Fikri Mülkiyet Hakları

Sosyal Medya hesapları için yapılan görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, tüm eserlerin mali, manevi ve ticari hakları BOSFORAD ’e aittir. BOSFORAD Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkını (basit ruhsat) KULLANICI’ya vermektedir. KULLANICI görsel tasarım, yazı, logo ve grafikler dahil tüm oluşturulan içerikleri başkalarına lisans veremez. Bu görsel tasarım yazı logo ve grafikleri işleyemez, bu mecralar dışında çoğaltamaz ve kullanamaz.

Madde 5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Şirket’in üyeliğini iptal etmesi veya BOSFORAD tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. BOSFORAD Şirket’in işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü yahut ilgili mevzuatı ihlal etmesi halleri başta olmak üzere ya da herhangi bir neden göstermeksizin KULLANICI’nın üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir haklı nedenle feshi ya da sona ermesi halinde KULLANICI tarafından ödenmiş bedellerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Madde 6. Muhtelif Hükümler

6.1. Mücbir sebep ve beklenmedik hal sayılan tüm durumlarda, BOSFORAD işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

6.2. BOSFORAD işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Sözleşme’nin yayın tarihinde KULLANICI bakımından hüküm ifade edecektir.

6.3. Taraflar, BOSFORAD ’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının ve e-mail onayları ve bildirimlerinin tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6.4. İşbu Sözleşme’nin imzalanması sebebiyle doğacak olan damga vergisi ve sair masraflar Taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır.

6.5. KULLANICI tarafından işbu sözleşme kapsamındaki işlerde kullanılmak üzere verilen mal ve bilgilerin doğruluğunu ispat yükü ve bu malzeme ve bilgilerden, tanıtım veya reklamdan dolayı üçüncü kişilerin ve BOSFORAD’in uğrayacağı veya ödemek zorunda kalacağı zarar ve bedellerin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu KULLANICI’ ya aittir. Ancak bazı cezaların şahsiliği sebebiyle BOSFORAD riskli malzeme ve bilgiyi kullanmama hakkı söz konusudur. KULLANICI, reklamları ve yayınlanma biçimi gibi konularda mevzuata uygun şekilde yanıltıcı-mevzuata aykırı sunum yapmama yükümlülüğü altındadır.

6.6. KULLANICI, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer KULLANICIların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

6.7. KULLANICI, yürürlükte bulunan uygulama ve yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve kampanyalar, avantajlar ve anketler gibi müşteri memnuniyeti uygulamasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.

6.8. Taraflar, bu Sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda belirtilen adreslerini yasal ikametgah ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler KULLANICI adına abonelik kayıt sırasında bildirilen yetkili kıldığı şirket personel her türlü yazılı talimatı/onayı/talebi abonelik sırasında bildirilen E-posta aracılığı ile vermeye yetkilidir.

Aynı şekilde BOSFORAD adına “Yasemin Öngören (yasemin@entegreisler.com)” ve KULLANICI adına abonelik kayıt sırasında bildirilen kişi her türlü bağlayıcı bilgiyi ve tebliği abonelik kayıt sırasında bildirilen E-posta aracılığı ile vermeye yetkilidir.

6.9. Sözleşme’nin koşulları uyarınca ya da başka herhangi bir şekilde taraflardan herhangi birince yapılması gereken tüm tebligatlar, talepler, emirler, kabuller ya da diğer iletişimler yazılı olarak e-posta aracılığı ile veya imza karşılığı elden ya da iadeli taahhütlü posta ile veya noter marifeti ile tarafların işbu sözleşmenin giriş kısmında belirtilen adreslerine gönderilecektir.

Sözleşme taraflarının her biri açısından karşılıklı yapılacak bildirim ve ihbarlar, Sözleşme’den doğan talep ve istemler de dahil olmak üzere “Alındı” ibaresini havi faks yoluyla ya da e-posta yoluyla sözleşmenin diğer taraflarına iletilir veya şartlar dahilinde imza karşılığı elden teslim edilebilir.

Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 maddesinde belirtilen haller ile sözleşmenin feshine ilişkin ihbarlar veya ihtarlar Kanun hükümleri uyarınca yapılır.

6.10. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya hükümlerinin geçersiz veya uygulanamaz olması halinde dahi sözleşmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığı devam eder.

6.11. KULLANICI işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini 3. Bir şahsa kısmen veya tamamen devir temlik veya ciro edemez.

6.12. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 7. Yürürlük

bosforad.com sitesindeki formun doldurup işbu Sözleşmenin onaylaması KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme KULLANICI’nın Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı: Kenan Dursun
Tüketici: [customer-name] 
Tarih: [woocommerce-order-date]